Wyłączenie odpowiedzialności

Odpowiedzialność

Strony internetowe Advigon Versicherung służą przekazywaniu informacji o naszej firmie, naszych usługach i produktach i nie stanowią oferty w sensie prawnym. Strony internetowe są przygotowywane z należytą starannością i zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniami.

Strony są regularnie sprawdzane i aktualizowane. Advigon Versicherung nie może jednak zagwarantować, że podane informacje są wolne od błędów i kompletne. W celu uzyskania wiążących informacji odsyłamy do Polityki i Ogólnych Warunków Umowy.

Advigon Versicherung może w każdej chwili rozszerzyć swoje strony internetowe lub zmienić lub usunąć informacje. Prosimy, abyś zapoznawał się z tą stroną za każdym razem, gdy otwierasz stronę internetową Advigon Versicherung.

Linki

Poprzez linki umieszczone na naszych stronach możesz wejść na inne strony internetowe, które nie są prowadzone przez Advigon Versicherung. Informacje znajdujące się na tych zewnętrznych stronach internetowych są tworzone, publikowane, wspierane lub w inny sposób udostępniane przez osoby prawnie niezależne od Advigon Versicherung. Advigon Versicherung nie ponosi odpowiedzialności za treść tych stron i nie popiera, nie zatwierdza ani nie potwierdza informacji zawartych na tych stronach zewnętrznych ani zlinkowanych na nich adresów stron.

Advigon Versicherung nie ponosi odpowiedzialności za błędy internetowe, takie jak ataki wirusów lub utrata danych. Advigon Versicherung w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody oraz szkody następcze wynikające z wykorzystania informacji i materiałów zamieszczonych na stronach internetowych Advigon Versicherung lub z dostępu poprzez linki do innych stron internetowych.

Siedziba główna w Vaduz

Ponieważ Liechtenstein jest członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Advigon może normalnie prowadzić z Vaduz działalność ubezpieczeniową autoryzowaną przez Urząd ds. Rynku Finansowego (dalej zwany FMA) Księstwa Liechtensteinu na całym obszarze UE/EOG, gdy tylko odpowiedni organ nadzorczy kraju, w którym działa, zostanie poinformowany o rozpoczęciu działalności.

Federalny Urząd Nadzoru Finansowego (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, zwany dalej BaFin) w Bonn został pisemnie poinformowany przez FMA o rozpoczęciu działalności ubezpieczeniowej i nadał numer rejestrowy.

Warunki użytkowania / Marka

Nazwa i elementy logo Advigon Versicherung są chronionymi znakami towarowymi HanseMerkur Versicherungsgruppe. Ze względu na przepisy dotyczące ochrony praw autorskich i znaków towarowych, elementów graficznych nie wolno kopiować ani w inny sposób wykorzystywać bez wyraźnej zgody. Bez pisemnej zgody Advigon Versicherung opublikowane informacje i dane oraz oprogramowanie nie mogą być wykorzystywane, oferowane, powielane i zmieniane w celach komercyjnych.